SK EN

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA

asd

Organizácia medzinárodných odborných podujatí

V rámci aktivít spoločnosti Global Contract významnú úlohu má i organizovanie medzinárodných odborných podujatí (konferencií, seminárov, workshopov, …). Na podujatiach sa v medzinárodnom meradle vzájomne porovnávajú a analyzujú dosiahnuté výsledky z rôznych oblastí (školstva, cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, vzdelávania, kultúry, športu,...). Získané inovatívne poznatky sa tak stávajú odrazovým mostíkom pre kvalitnejšiu, efektívnejšiu a odbornejšiu prácu všetkých účastníkov.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00