SK EN

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA

Konferencia Modern School I (2008)

V roku 2008 sme zorganizovali I.ročník konferencie „Modern school".

O uvedené podujatie bol a stále je mimoriadny záujem hlavne u škôl, ktoré s nami spolupracujú i pri iných aktivitách. Nakoľko program je prispôsobený i pre školy, ktoré sa snažia byť stále v dianí, privítame na uvedených podujatiach zástupcov z akéjkoľvek školy.

V roku 2008 sa konferencia konala na dvoch atraktívnych miestach - v Grécku, konkrétne na ostrove Kréta a neskôr na Cypre.

Na podujatí sme privítali 76 zástupcov zo škôl z celej SR, okrem toho 12 manažérov hotelov z Grécka, 11 manažérov hotelov z Cypru a perličkou medzi zúčastnenými hosťami bola:

Dr. Anna TURENIČOVÁ - veľvyslankyňa SR na Cypre s prednáškou:

„ Skúsenosti  Veľvyslanectva Slovenskej republiky so slovenskými pracovníkmi na Cypre, jeho aktivity a úspechy"

Ako sa presvedčíte i z priloženej fotodokumentácie, podujatie sa vydarilo a naštartovalo významnú etapu poriadania konferencií „MODERN SCHOOL" každý rok.

Fotografie

 • 100_1591.JPG
 • 100_1626.JPG
 • 100_1589.JPG
 • 100_1599.JPG
 • 100_1590.JPG
 • 100_1648.JPG
 • 100_1653.JPG
 • 100_1646.JPG
ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIAŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00