O nás

Spoločnosť GLOBAL CONTRACT s.r.o. je subjekt zapísaný v obchodnom registri SR, vlastník ISO 9001:2008, bol založený v roku 2001 Spoločnosť prešla počas svojho pôsobenia viacerými zmenami od svojho založenia. Zmeny sa týkali predovšetkým zamerania a cieľov svojho pôsobenia.

 

K HLAVNÝM ČINNOSTIAM SPOLOČNOSTI PATRÍ:

 • organizácia turistických pobytov a zájazdov,
 • sprostredkovanie práce a zahraničný stáží pre študentov,
 • organizácia a realizácia odborného a jazykového vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie a hotelového priemyslu, pre pedagogických  zamestnancov v školstve a žiakov stredných škôl.

 

Spoločnosť má akreditované odborné rekvalifikačné kurzy a iné programy Ministerstvom školstva SR pre celoživotné vzdelávanie ako i inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, zamerané na zvýšenie odborných vedomostí, zručností, a kvalifikácie  v oblasti cestovného ruchu, jazykového vzdelávania, metodických zručností pedagógov odborných škôl pre cestovný ruch a hotelierstvo.

Spoločnosť vydala vlastnú učebnicu + DVD – nová Interaktívna forma výuky Anglického jazyka v sektore Hoteliérstva a Gastronómie, určená pre študentov, zaujímajúcich sa o zahraničnú prax.

Každoročne spoločnosť organizuje medzinárodné konferencie „Moderná škola“ a odborné cesty v oblasti modernej formy a najnovších poznatkov práce v oblasti cestovného ruchu, určené najmä pre zástupcov Stredných odborných škôl, Hotelových akadémií a predstaviteľov Hotelov, ale aj širokú verejnosť.

 

Spoločnosť za zaoberá aj projektovou činnosťou, ako samostatný dodávateľ, alebo sub-dodávateľ pre projekty financované z EÚ. Venuje sa Príprave projektov, Koordinácii a manažmentu projektov, Implementácii projektov do praxe, Zabezpečeniu tréningových a vzdelávacích aktivít, Monitoringu projektov a Ekonomickému poradenstvu v oblasti projektov. Má za sebou množstvo úspešne zrealizovaných projektov, medzi nimi aj projekty Leonardo da Vinci, Erasmus+

 

Spoločnosť má kvalifikovaných, skúsených zamestnancov, dôkladnú znalosť prostredia, výborné kontakty  s podnikmi cestovného ruchu, školami, vzdelávacími inštitúciami a nadnárodnými korporáciami. Zamestnanci a externí pracovníci spoločnosti sú odborníci pre jednotlivé činnosti našej práce.

PREDNOSTI SPOLOČNOSTI:

 • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008
 • Pečať bonity 2015
 • Spoločnosť zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov
 • Spoločnosť zapísaná do Registra konečných užívateľov výhod
 • Živnosť na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
 • Živnosť na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • LICENCIA na sprostredkovanie práce od roku 2004
 • Od 2004 – 15 rokov na trhu /200 obchodných partnerov na Slovensku  a v zahraničí/
 • 500 pracovných pozícií pre študentov ročne
 • Nadväzujúce VZDELÁVACIE AKTIVITY A PROJEKTY / Leonardo da Vinci, ERASMUS a iné/
 • Internetový portál OneSeasonAcademy

 

Od roku 2004 pôsobí spoločnosť na trhu personálnych agentúr ako jeden z najvýznamnejších zabezpečovateľovpraxí pre študentov Stredných odborných škôl do oblastí Stredozemného mora, hlavne do destinácií Cyprus a Grécko. Vďaka bohatým skúsenostiam v sektore cestovného ruchu bola spoločnosť schopná vo veľkej miere dosiahnuť stret záujmov ponuky a dopytu. Všeobecným rámcovým vytvorením zmluvných podmienok, službami zamestnancov agentúry v destináciách a precíznym výberom vhodných zamestnancov alebo stážistov, si spoločnosť získala meno na trhu a narastajúci počet spolupracujúcich partnerov na strane dopytu aj ponuky.

 

Partnerskú sieť tvoria hotely a hotelové siete, hlavne na Cypre a v Grécku, ďalej vo Francúzsku, na Korzike a Guadeloupea hotelové akadémie a stredné odborné školy na Slovensku, ktoré majú záujem o serióznu pracovnú silu v oblasti hoteliérstva a gastronómie.

ONE SEASON ACADEMY

 

Spoločnosť vytvorila špeciálny internetový portál OneSeasonAcademy.com.

 

Portál bolnavrhnutý pre vlastné potreby a základe predchádzajúcich skúseností so zabezpečovaním zahraničných stáží pre študentov. OSA spája zahraničných zamestnávateľov v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu so širokou databázou uchádzačov o prácu z celého sveta.

 

Na jednom mieste ponúka zaregistrovanie, výber pozície aj podpísanie zmluvy (veľmi jednoduchá práca s databázou, spárovanie ponuky a dopytu, vytváranie zmlúv, on-line vstup a pripojenie).

 

Do výberového procesu nezasahuje žiadna agentúra, je len na uchádzačovi a zamestnávateľovi, či sa vzájomne dohodnú. Celý výberový proces od zaregistrovania až po finálne podpísanie zmluvy sa dá zvládnuť za menej ako 1 hodinu v pohodlí kancelárie, či domova.

ROZŠIROVANIE NA NOVÉ TRHY

 

Na základe vývoja trhu v oblasti zahraničných praxí, narastajúceho dopytu a v rámci rozširovania ponuky o voľné pracovné miesta, hľadá spoločnosť neustále partnerov na spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a poskytovania zdravotnej starostlivosti, prípadne iných oblastiach v nových krajinách, či na Slovensku.

O nás

Spoločnosť GLOBAL CONTRACT s.r.o. je subjekt zapísaný v obchodnom registri SR, vlastník ISO 9001:2008, bol založený v roku 2001 Spoločnosť prešla počas svojho pôsobenia viacerými zmenami od svojho založenia. Zmeny sa týkali predovšetkým zamerania a cieľov svojho pôsobenia.

 

K HLAVNÝM ČINNOSTIAM SPOLOČNOSTI PATRÍ:

 • organizácia turistických pobytov a zájazdov,
 • sprostredkovanie práce a zahraničný stáží pre študentov,
 • organizácia a realizácia odborného a jazykového vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie a hotelového priemyslu, pre pedagogických  zamestnancov v školstve a žiakov stredných škôl.

 

Spoločnosť má akreditované odborné rekvalifikačné kurzy a iné programy Ministerstvom školstva SR pre celoživotné vzdelávanie ako i inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, zamerané na zvýšenie odborných vedomostí, zručností, a kvalifikácie  v oblasti cestovného ruchu, jazykového vzdelávania, metodických zručností pedagógov odborných škôl pre cestovný ruch a hotelierstvo.

Spoločnosť vydala vlastnú učebnicu + DVD – nová Interaktívna forma výuky Anglického jazyka v sektore Hoteliérstva a Gastronómie, určená pre študentov, zaujímajúcich sa o zahraničnú prax.

Každoročne spoločnosť organizuje medzinárodné konferencie „Moderná škola“ a odborné cesty v oblasti modernej formy a najnovších poznatkov práce v oblasti cestovného ruchu, určené najmä pre zástupcov Stredných odborných škôl, Hotelových akadémií a predstaviteľov Hotelov, ale aj širokú verejnosť.

 

Spoločnosť za zaoberá aj projektovou činnosťou, ako samostatný dodávateľ, alebo sub-dodávateľ pre projekty financované z EÚ. Venuje sa Príprave projektov, Koordinácii a manažmentu projektov, Implementácii projektov do praxe, Zabezpečeniu tréningových a vzdelávacích aktivít, Monitoringu projektov a Ekonomickému poradenstvu v oblasti projektov. Má za sebou množstvo úspešne zrealizovaných projektov, medzi nimi aj projekty Leonardo da Vinci, Erasmus+

 

Spoločnosť má kvalifikovaných, skúsených zamestnancov, dôkladnú znalosť prostredia, výborné kontakty  s podnikmi cestovného ruchu, školami, vzdelávacími inštitúciami a nadnárodnými korporáciami. Zamestnanci a externí pracovníci spoločnosti sú odborníci pre jednotlivé činnosti našej práce.

PREDNOSTI SPOLOČNOSTI:

 • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008
 • Pečať bonity 2015
 • Spoločnosť zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov
 • Spoločnosť zapísaná do Registra konečných užívateľov výhod
 • Živnosť na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
 • Živnosť na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • LICENCIA na sprostredkovanie práce od roku 2004
 • Od 2004 – 15 rokov na trhu /200 obchodných partnerov na Slovensku  a v zahraničí/
 • 500 pracovných pozícií pre študentov ročne
 • Nadväzujúce VZDELÁVACIE AKTIVITY A PROJEKTY / Leonardo da Vinci, ERASMUS a iné/
 • Internetový portál OneSeasonAcademy

 

Od roku 2004 pôsobí spoločnosť na trhu personálnych agentúr ako jeden z najvýznamnejších zabezpečovateľovpraxí pre študentov Stredných odborných škôl do oblastí Stredozemného mora, hlavne do destinácií Cyprus a Grécko. Vďaka bohatým skúsenostiam v sektore cestovného ruchu bola spoločnosť schopná vo veľkej miere dosiahnuť stret záujmov ponuky a dopytu. Všeobecným rámcovým vytvorením zmluvných podmienok, službami zamestnancov agentúry v destináciách a precíznym výberom vhodných zamestnancov alebo stážistov, si spoločnosť získala meno na trhu a narastajúci počet spolupracujúcich partnerov na strane dopytu aj ponuky.

 

Partnerskú sieť tvoria hotely a hotelové siete, hlavne na Cypre a v Grécku, ďalej vo Francúzsku, na Korzike a Guadeloupea hotelové akadémie a stredné odborné školy na Slovensku, ktoré majú záujem o serióznu pracovnú silu v oblasti hoteliérstva a gastronómie.

ONE SEASON ACADEMY

 

Spoločnosť vytvorila špeciálny internetový portál OneSeasonAcademy.com.

 

Portál bolnavrhnutý pre vlastné potreby a základe predchádzajúcich skúseností so zabezpečovaním zahraničných stáží pre študentov. OSA spája zahraničných zamestnávateľov v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu so širokou databázou uchádzačov o prácu z celého sveta.

 

Na jednom mieste ponúka zaregistrovanie, výber pozície aj podpísanie zmluvy (veľmi jednoduchá práca s databázou, spárovanie ponuky a dopytu, vytváranie zmlúv, on-line vstup a pripojenie).

 

Do výberového procesu nezasahuje žiadna agentúra, je len na uchádzačovi a zamestnávateľovi, či sa vzájomne dohodnú. Celý výberový proces od zaregistrovania až po finálne podpísanie zmluvy sa dá zvládnuť za menej ako 1 hodinu v pohodlí kancelárie, či domova.

ROZŠIROVANIE NA NOVÉ TRHY

 

Na základe vývoja trhu v oblasti zahraničných praxí, narastajúceho dopytu a v rámci rozširovania ponuky o voľné pracovné miesta, hľadá spoločnosť neustále partnerov na spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a poskytovania zdravotnej starostlivosti, prípadne iných oblastiach v nových krajinách, či na Slovensku.

Kontakty

Sídlo:

 

GLOBAL CONTRACT s.r.o.

Vodárenská 6

040 01 Košice

Slovenská republika

Bankové údaje:

 

IČO: 35 822 864

IČ DPH: SK 2020 285 575

IBAN: SK64 0900 0000 0006 3369 9560

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Prevádzka:

 

GLOBAL CONTRACT s.r.o.

Buzulucká 3

960 01 Zvolen

Slovenská republika

 • Deparments
 • Pracovná agentúra
 • Cestovná agentúra
 • Vzdelávacia agentúra
 • Projekty

Zahraničná prax

work@globalcontract.sk

0907 858 606

Akreditované kurzy

work@globalcontract.sk

0907 858 606

Cestovanie

travel@globalcontract.sk

0917 700 603

Projekty

manager@globalcontract.sk

0902123 302

Kontakty

Sídlo:

 

GLOBAL CONTRACT s.r.o.

Vodárenská 6

040 01 Košice

Slovenská republika

Bankové údaje:

 

IČO: 35 822 864

IČ DPH: SK 2020 285 575

IBAN: SK64 0900 0000 0006 3369 9560

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Prevádzka:

 

GLOBAL CONTRACT s.r.o.

Buzulucká 3

960 01 Zvolen

Slovenská republika

 • Deparments
 • Pracovná agentúra
 • Cestovná agentúra
 • Vzdelávacia agentúra
 • Projekty

Zahraničná prax

work@globalcontract.sk

0907 858 606

Akreditované kurzy

work@globalcontract.sk

0907 858 606

Cestovanie

travel@globalcontract.sk

0917 700 603

Projekty

manager@globalcontract.sk

0902123 302